18-11-2020 — Geert Mak en Mariëlle Tweebeeke

18 november 2020 | aanvang: 20:00 uur

update 17 mei 2020

De laatste stand van zaken is dat onder voorbehoud vanaf 1 september weer lezingen en concerten kunnen plaatsvinden met inachtneming van de onderlinge 1,5 meter afstand.

De kaarten die u heeft gekocht voor de literaire avond met Geert Mak en Mariëlle Tweebeeke blijven geldig voor 18 november 2020. Er zijn vanaf nu geen kaarten meer te koop. We hebben er vertrouwen in dat we in samenwerking met de Daniël Stalpaert Stichting de kerk in ‘s-Graveland zo kunnen inrichten dat het publiek volgens de richtlijnen kan genieten van deze avond. Houdt u onze website en uw e-mail in de gaten voor de laatste updates.

Bericht van Anne Wertheim:

Omdat we op 18 maart jl een interessante avond konden verwachten waarin Mariëlle Tweebeeke met Geert Mak in gesprek zou gaan, had ik mij geworpen op het boek van Geert Mak Grote verwachtingen. Ik zag er wat tegenop omdat het aan de dikke kant was, maar je vliegt door het boek heen. Het is meer een ‘document humaine’ dan een geschiedenisles. En je blijft op bekend terrein. Spannend omdat hij het verhaal van de veranderingen in Europa vertelt aan de hand van lokale bewoners.

Bericht d.d. 12 maart 2020 | updated 01 april 2020

De literaire avond met Geert Mak en Mariëlle Tweebeeke die woensdag 18 maart 2020 zou plaatsvinden, moet tot onze grote spijt afgelast worden vanwege de risico’s met betrekking tot Covid-19 (het coronavirus). Deze beslissing is genomen op last van en volgens de nieuwe maatregelen van de overheid. Geert Mak en Mariëlle Tweebeeke zijn meteen in hun agenda’s gedoken en zullen op woensdag 18 november 2020 alsnog naar ’s-Graveland komen. Uw gekochte kaartje blijft geldig voor de nieuwe datum. Aanvangstijd en locatie blijven ongewijzigd.  Wilt u uw geld terug, dan kan dat. Stuurt u dan een e-mail met uw naam en rekeninggegevens naar info@kunstaandedijk.nl

We hopen dat verspreiding van het virus snel ingedamd zal worden en dat we elkaar gauw weer in goede gezondheid weerzien. Houdt u onze website en uw e-mail in de gaten voor de laatste updates.

Hierbij sturen wij u een link naar het opiniestuk van Geert Mak,
verschenen in NRC Handelsblad | 27 maart 2020

      Klik hier: Na de ramp heeft Europa wonderen nodig

 

 

Grote verwachtingen. In Europa 1999 – 2019  van Geert Mak

LOCATIE: HERVORMDE KERK (Daniël Stalpaertkerk) aan het Noordereinde 14 te ‘s-Graveland

Journaliste en presentatrice Mariëlle Tweebeeke gaat in gesprek met Geert Mak in de Daniël Stalpaertkerk aan het Noordereinde 14 te ‘s-Graveland over de situatie in Europa

Foto: Merlijn Doomernik

Grote verwachtingen is het vervolg op het immens succesvolle In Europa dat vijftien jaar geleden verscheen. Enkele jaren later volgde de vijfendertigdelige televisieserie met de schrijver in de hoofdrol. Waar In Europa handelde over de twintigste eeuw en hoe die, in veel opzichten gruwelijke periode getekend door twee wereldoorlogen, ons heeft gevormd, gaat Grote verwachtingen over de eerste twee decennia van de eenentwintigste eeuw. Het neemt de draad op waar In Europa eindigde, in 1999

Mak schetst de sfeer en stemming tijdens de eeuwwisseling, het optimisme dat toen hoogtij vierde maar gaandeweg verdween, de gevoelens rond de invoering van de euro, de gevolgen van de aanslag op de Twin Towers, de toestand in Oost-Europa en Rusland, de bankencrisis, de Verenigde Staten, Noord- versus Zuid-Europa, de vluchtelingen. In Grote verwachtingen vertelt en duidt Mak de recente geschiedenis zoals alleen hij dat kan.

18 maart 2020 | aanvang: 20:00 uur | toegang: € 19,50

→ ABONNEMENTHOUDERS: Deze literaire avond valt buiten het abonnement seizoen 2019-2020.

→ DONATEURS: U ontving op 1 november 2019 een brief van vice-voorzitter Anne Wertheim inzake deze avond. Voor bestellingen als donateur neemt u graag contact op met info@kunstaandedijk.nl

Locatie: Stalpaertkerk, Noordereinde 14 te ‘s-Graveland

Interview van Peter Giesen met Geert Mak in De Volkkrant van 1 november 2020

Lees meer over Geert Mak bij ATLAS CONTACT  >>>>